cihla

konec 14. století Lidský výtvor Věc Diskuze

Ze střhn. ziegel, které je přejímkou z lat. tēgula 'taška (na střechu)'. Odvozenina od slovesa tegere 'krýt', jež vychází z ie. kořene *(s)teg- 'krýt'.

Mohlo by vás také zajímat: rubat, letos, zdravý, stát (2), slyšet