chopit (se)

3. třetina 14. století Abstraktní Činnost Diskuze

Ze stč. chopiti (sě), psl. *chopiti (sę), ie. *keh2p- (*kāp-) 'brát, chytit'; stsl. охопити сѧ 'uchopiti'.

Příbuzné s lat. capere 'brát, chytit', něm. haben, angl. have 'mít'. Slovanské ch- na počátku slova je zřejmě expresivní zesílení.
Srov. kapsa.

Mohlo by vás také zajímat: čokoláda, animismus, pinktlich, hlas, zdraví