chléb

začátek 14. století Jídlo Diskuze

Ze stč. chléb, psl. chlěbъ, z gót. hlaifs[1] 'chléb', které vychází z germ. hlaiba-. Změna f > b není neobvyklá, srov. něm. Farbe > č. barva. Tato záměna je umocněna tím, že gót. slovo obsahuje v nepřímých pádech místo -f- retnici -b-.

Mohlo by vás také zajímat: Londýn, zítra, sudý, religionistika, trn
  1. Monoftongizace diftongů: http://ceso.cz/vyklad/Monoftongizace diftongů