cesta

1. polovina 14. století Lidský výtvor Abstraktní Diskuze

Ze stč. cěsta, psl. *cěsta, ie. *(s)ked- 'sekat, rubat'; stsl. цѣста.

Nejspíše jde o univerbizát z původního spojení *cěsta dorga 'čístá (vysekaná) cesta'. Slovo *cěsta v tomto spojení není substantivum, ale adjektivum v ženském rodě (rod mužský je *cěstъ). To vychází z ie. *(s)kod-t-os[1][2], což je odvozeno od kořene *(s)ked- 'sekat, rubat'.

Někteří toto slovo považují za deverbativní susbtatnivum od slovesa *cěstiti 'čistit'.[3][4]

Mohlo by vás také zajímat: medvěd, let, pyré, raný, dikobraz
  1. Monoftongizace diftongů: http://ceso.cz/vyklad/Monoftongizace diftongů
  2. Palatalizace velár: http://ceso.cz/vyklad/Palatalizace velár
  3. MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. PRAHA: Academia, 1968.
  4. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001. ISBN 80-85927-85-3.