brav

polovina 14. století Živočich Diskuze

Ze stč. brav, psl. *borvъ[1], ie. *bhor-u̯-; stsl. бравъ.

Vychází z praslovanského *borvъ, které je spojováno s něm. dial. Barch, Borch ‘vykastrovaný vepř’, angl. barrow a stisl. bǫrgr tv. To všechno pravděpodobně vychází z ie. *bhor-u̯-, tedy ‘kastrovaný vepř (či jiné domácí zvíře)’, což je odvozeno od *bher- ‘řezat’. Germánská varianta byla ještě doplněna o sufix *-ko­-.

Mohlo by vás také zajímat: kokot, zahrada, religionistika, pít, mašinfíra
  1. Metateze likvid: http://ceso.cz/vyklad/Metateze likvid