bod

20. století Abstraktní Diskuze

Kalk z angl. point 'bod (místo) i bod (jednotka hodnocení výkonu ve hře [od 18. století])', které je výpůjčkou ze stfr. point 'tečka', z lat. pūnctus 'píchnutí' od slovesa pungere 'píchnout'. V č. odvozeno od slovesa bodnout.

J. Rejzek[1] ve svém etymologickém slovníku uvádí první užití slova v 15. století, oba doklady z 15. století mají ovšem jiný význam:

  1. „To, což z božie milosti dáno a puojčeno bylo jest tomu svatému muži, a s tiem bod dosti pravenie.“
    • Zde ve významu bude (budoucí čas slovesa býti)
  2. „A když jemu přivedli, vsedl jest naň, a uzřev jelena, jal se trúbiti, i bod v kóň.“
    • Zde ve významu bodl (minulý čas slovesa bodnout), tzn. bodl koně ostruhy, aby se rozeběhl.
Mohlo by vás také zajímat: dub, dítě, škoda, hajtla, mrakodrap
  1. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3.