Složenina z záporné ř. předpony a-, ř. θεός ‘bůh’ a přípony -ismus.
Mohlo by vás také zajímat: kur, práce, měsíc, dub, pinktlich