archeologie

19. století Věda Diskuze

Přes něm. Archäologie, dále přes lat. archaeologia z řec. αρχαιολογία 'vyprávění starých dějin'. Složenina ze slov ἀρχαῖος 'starý, dávný' a λόγος 'řeč, slovo, nauka'.

Srov. archaismus.

Mohlo by vás také zajímat: jitrnice, sobota, auto-, sud, krása