Varianta jména Anna 'milostivá', které je bližší původní hebr. podobě Channá(h). Srov. Jan, Ivan.

Mohlo by vás také zajímat: neděle, kůzle, rádlo, los, nádoba