Z ř. -ία a lat. -ia. Přípona, jejíž pomocí se tvoří abstraktní substantiva od adjektiv.
Mohlo by vás také zajímat: los, dnes, -ismus, renta, pinktlich