škrpál

19. století Lidský výtvor Móda Diskuze

Výpůjčka z it. scarpa 'střevíc'.

U Jungmanna[1] nalézáme pouze varianty škarpál a škrbál, u Kotta[2] již také škrpál.

Mohlo by vás také zajímat: teflon, popkorn, covid, včera, zrno
  1. JUNGMANN, Josef. Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:c3d9c090-8229-11dc-82c3-000d606f5dc6.
  2. KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický 1–7 [online]. [cit. 2020-06-03]. Praha: tiskem a nákladem knihtiskárny Josefa Koláře, 1878–1893. Dostupné z: http://kott.ujc.cas.cz/.