škodolibost

19. století Vlastnost Diskuze

Kalk z něm. Schadenfroh 'škodolibost, radost z cizího neštěstí', Schadenfreude 'škodolibost'.

Odvozenina ze slov škoda a libý.

U Josefa Jungmanna slovo škodolibost ještě nenajdeme, původní kalk zněl škodoradosta 'radující se ze škody jiného'.[1] Slovo škodolibost nalézáme až u Kotta.[2]

Mohlo by vás také zajímat: kazeta (2), atrakce, matka, konkurence, likvidita
  1. JUNGMANN, Josef. Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:c3d9c090-8229-11dc-82c3-000d606f5dc6
  2. KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický 1–7 [online]. [cit. 2023-01-16]. Praha: tiskem a nákladem knihtiskárny Josefa Koláře, 1878–1893. Dostupné z: http://kott.ujc.cas.cz/.