škoda

14. století Abstraktní Částice Diskuze

Ze sthn. scado 'škoda', z nějž se vyvinulo dnešní něm. Schaden 'škoda'.

Vychází z ie. kořene *(s)keh1t- 'poškození, újma', z nějž pravděpodovně vychází i ř. ἀσκηθής 'nezraněný, neporušený, zdravý'.

Dále např. škodolibost

Mohlo by vás také zajímat: tráva, punčocha, láska, klavír, armáda