číhat

2. polovina 15. století Činnost Diskuze

Ze stč. čúhati, číhati.

Bezesporu je spojeno se slovem čouhat. Staročeská varianta čúhati nasvědčuje tomu, že číhati převzalo smysl lovecký 'vyhlížet kořist' a stalo se slovem intelektuálním, proto u něj proběhla pravidelná vývojová změna ú > í. Na druhou stranu čouhat bylo slovem expresivním, proto si zachovalo variantu čúhati a až později u něj proběhla změna ú > ou. [1]

Mohlo by vás také zajímat: pivo, lze, rizoto, mléko, jarmark
  1. MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. PRAHA: Academia, 1968.